Privacy verklaring

LuuXX is een social label van Lunet zorg.

 • Lunet zorg houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Lunet zorg verzamelt uitsluitend ingevoerde gegevens via haar websiteformulieren en niet via cookies.
 • Lunet zorg verzamelt via haar contactformulieren organisatienaam, voornaam, telefoonnummer, e-mail adres.
  Bovenstaande verzamelde data wordt enkel en alleen gebruikt voor het toezenden van aangevraagde informatie of voor het opnemen van contact door medewerkers van Lunet zorg op verzoek van de inzender.
 • Lunet zorg verwijdert uit haar website database binnen 24 uur alle persoonsgegevens welke betrekking hebben op ingevulde contactformulieren.
 • Lunet zorg verwijdert na afloop van een evenement alle aanmeld- en persoonsgegevens uit haar website database.
 • Nieuwe of aanvullende klant- en persoonsgegevens verzameld uit de websitedatabase worden door Lunet zorg vastgelegd in haar administratieve systemen.
 • U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens.
 • U heeft altijd het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.
 • Heeft u specifiek toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens? U heeft altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken.
 • U heeft altijd het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lunet zorg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Lunet zorg | Croy 5 | 5653 LC | Eindhoven | 088 – 551 5000 | info@lunetzorg.nl